Úvodní slovo majitele

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vám v úvodním slově sdělil pár slov o historii, současnosti a rozvoji naší společnosti.

Společnost Pekárna – cukrárna Hořovice s.r.o. byla založena v roce 1995 transformací ze stavebně obchodního sdružení pod názvem Stavinvest. Tato společnost získala v rámci privatizačního projektu provozovnu Hořovice, která byla jednou z několika výrobních provozů bývalého státního podniku Středočeské pekárny a cukrárny Kladno.

Původní hořovická pekárna byla vybudována jako pekárenský provoz v rámci závodu Pekárny Beroun v roce 1961. Jako jedna z prvních pekáren v republice byla vybavena průběžnými pecemi. Dokončena dle dokumentace byla v roce 1968 a vyráběla základní pekařský sortiment a byla zde i cukrářská výroba. Poté co byla naší společností zprivatizována, prošla během několika let celkovou modernizací, včetně instalací nových technologií, které aktuálně zabezpečují průmyslovou, ale i ruční výrobu produktů v plném rozsahu našeho oboru. V současné době mezi nejvýraznější investice patří nová linka na výrobu baget.

V rámci rozšiřování našich aktivit a vytvoření si stálé surovinové základny koupila naše společnost v roce 1997 mlýn v Čisté u Rakovníka. I zde bohužel muselo dojít k celkové rekonstrukci z důvodu zastaralých mlecích stolicí, ale dnes již tento mlýn s kapacitou 110 t denní produkce volných i balených mouk zabezpečuje plné pokrytí výrobních požadavků všech provozů naší společnosti na stabilní stálou kvalitní mouku.

V roce 2001 naše společnost koupila tehdy upadající Pekárnu Příbram a.s. a chtěla tím řešit případné výpadky a opravy na své stávající výrobní technologii a též z důvodu přeplněnosti výrobních kapacit. I tento provoz byl naší společností celkově přestavěn a modernizován po dobu několika let a to tak výrazně, že od roku 2010 je tento provoz nositelem certifikátu IFS. V současné době i zde probíhá výrazná investiční výstavba a to především velkokapacitních výrobních linek.

V závěru roku 2010 pak naše společnost převzala zatím poslední pekárnu v Berouně, a to Pekárnu U Křížů. Tato provozovna se sice řadí mezi pekárny s mnohaletou tradicí, ale vzhledem k tomu, že v průběhu posledních let bývalý vlastník do těchto provozů neinvestoval prostředky na její obnovu a modernizaci, čeká i nás zde velmi nesnadný úkol. Především půjde o sjednocení výrobních procesů do jedné budovy tak, aby na výstupu bylo možno vyvážet zboží z jedné expedice. Naše společnost se z pozice svých třech provozů řadí mezi přední potravinářské firmy s působností v regionu Středočeského kraje a to oblasti Prahy, Plzně, Rakovnicka, Příbramska a Berounska. Díky vysoké kvalitě našich výrobků a snahou vedení naší společnosti o zařazování nových technologických prvků do obnovy a modernizace výrobních procesů opírajících se o velmi dobrou jakost si dobyla naše společnost dobrého jména u našich obchodních partnerů. Snažíme se v souladu s vývojem trhu zavádět, což je i trend do budoucna, nové produkty jak speciální druhy chlebů, tak běžné a sladké pečivo, abychom i v budoucnu obstáli v tvrdé konkurenci našeho oboru.

Zdeněk Chvojka

ředitel společnosti