O SpolečnostiInformace pro spotřebitele

V souladu  se zákonem č. 634/1992 Sb. v důsledku novelizace zákonem č. 378/2015 Sb. informuje společnost PAC Hořovice s.r.o. spotřebitele  (pro účely tohoto zákona se dle § 2 odst. 1 písm. a) rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o následující možnosti:

Spotřebitel má podle výše uvedeného zákona s účinností od 1.2.2016 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) prostřednictvím České obchodní inspekce. Bližší informace, kontakt a pravidla pro postup naleznete na webových stránkách www.coi.cz v sekci Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz